Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Prügimajandus, jäätmekäitlus

Ava kõik vastused

Eramajades on lihtne – järgida sortimisnõudeid ja viia jäätmed konteinerisse. Kortermajades on asi keerulisem ning kõige õigem oleks isolatsiooni ajal välja mitte minna. Kui aga tundub, et kogutud jäätmed tekitavad juba nähtavat ja ka tuntavat probleemi, siis tuleks need kellegi kaasabil konteinerisse saata. See eeldab, et nakkusohtlikud jäätmed on suletud kilekotti ja kott tõstetud ühekordsete kinnastega näiteks ukse taha, kust keegi selle siis (samuti kaitsevahendeid kandes) ära viib.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 16:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sellisel juhul läheb kõik tavapäraselt ning võid jätkata jäätmete liigiti kogumist. Tuletame meelde, et salvrätid ei kuulu vanapaberikonteinerisse. Tavaoludes on salvrätid, sh ühekordselt kasutatavad taskurätid ja majapidamispaber, soovitatav visata biojäätmete hulka.

 • Tühjad desinfitseerimisvahendite anumad on pakendid ning tuleb visata pakendikonteinerisse.
 • Ühekordselt kasutatavad kummikindad, mida kasutad näiteks kauplustes käimiseks vms, tuleb visata segaolmejäätmete hulka, eelistatult suletud kilekotis.
 • Äärmiselt oluline on pesta käsi sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. Lisaks rõhutame, et samamoodi tuleb käituda pärast prügikasti katsumist.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 13:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Jäätmejaamas tuleks viiruse leviku ajal vältida maksmist sularahas ja võimaldada vaid kaardimakseid.
 • ID-kaardiga tohib isiku tuvastada vaid juhul, kui ID-kaardi üleandmisel on võimalik vältida kokkupuudet teise inimesega (näiteks saab klient ID-kaardi lugejasse sisestada ise). Isiku saab tuvastada ka näiteks nii, et küsitakse tema aadressi.
 • Jäätmejaama töötajatele tuleb selgeks teha võimalikud riskid ja oluliselt karmistada hügieeninõudeid.
 • Jäätmejaamas ärge katsuge vastuvõetud jäätmeid, mis võivad olla nakkusohtlikud. Oodake nende töötlemisega võimaluse korral vähemalt 72 tundi, et veenduda nakkusohu möödumises.
 • Jäätmejaamas peab olema töökorraldus ja ruumilahendus selline, et inimeste vahel oleks vahemaa (jälgida, et ei puututaks kokku näiteks järjekordades seistes jms).
 • Jäätmejaamas tuleb desinfitseerimisvahenditega pidevalt puhastada ID-kaardi lugeja, kaardimakseterminal ja muud sageli kasutatavad pinnad (uksenupud ja -lingid jm).
 • Kui kohaliku omavalitsuse (KOV) üksuse territooriumil asuv jäätmejaam on suletud, peab KOV inimestele sellest teada andma. Inimestel võib kodus olles tekkida soov majapidamist korrastada ning KOV peab neid teavitama, kas ja millal on võimalik jäätmejaama tulla. Ka avatud jäätmejaamade kasutamisest tuleks elanikel soovitada võimaluse korral hoiduda, kuni viiruse levik on kontrolli alla saadud – nii on ohutum nii jäätmejaama töötajatel kui ka elanikel endil.
 • Jäätmejaamas või jäätmete kogumispunktis töötamise ajal on ülioluline pesta käsi võimalikult tihti sooja vee ja seebiga või kasutada desinfitseerimisvahendit.

Viimati uuendatud: 21.05.2020 17:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Tööandja peab tagama, et tema töötajad teaksid võimalikke ohtusid ja praeguses olukorras käitumise juhiseid.
 • Töötajatele tuleb luua tingimused pesta käsi võimalikult sageli sooja vee ja seebiga või kasutada desinfitseerimisvahendeid.
 • Jäätmete käitlemisel kehtivad kõik tavapärased õigusaktidest ja keskkonnaloast tulenevad nõuded, sh ohutusnõuded.
 • Segaolmejäätmeid, mille hulgas võib olla nakatunud inimeste tekitatud jäätmeid, ei tohi enne põletamist või ladestamist käsitsi töödelda. Töötlemine peaks toimuma vaid automatiseeritult ja inimesed ei tohi jäätmetega kokku puutuda.
 • Sageli kasutatavaid pindasid, nagu näiteks uksenuppe ja -linke, seadmeid jts, tuleb korrapäraselt desinfitseerida.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 16:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Ei. Jäätmete põletamine lõkkes ja koduses küttekoldes on keelatud, kuna selle käigus eraldub tervisele kahjulikke mürgiseid ühendeid.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 20:07

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.