Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Kirikud ja jumalateenistused, piht

Ava kõik vastused

Alates 10. maist on eritingimusi järgides taas lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu. Selleks, et inimesed saaksid täita isiklikke usulisi vajadusi, olid usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad isiklikeks külastusteks avatud ka seni, kuid eraviisilisteks talitusteks.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 21:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 10. maist on eritingimusi järgides lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Kirikus tuleb lähtuda samadest hügieeni- ja nakkusohu vältimise nõuetest nagu mujal ühiskondlikes ruumides. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 21:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 10. maist on eritingimusi järgides lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ja desinfitseerimisvahendite olemasolu. Kuni 10. maini on kõik usulis-kiriklikud avalikud korraldatud üritused, sealhulgas avalikud jumalateenistused tühistatud või edasi lükatud. Usuliste talituste läbiviimine on seni lubatud vältimatutel ja üksikjuhtudel ning eraviisiliselt, kui on tagatud meetmed, et hoida ära inimeste võimalik nakatumine.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 21:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Usuliste talituste läbiviimine on lubatud, kui on tagatud meetmed, et hoida ära võimalik nakatumine. Teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas võib koos viibida kuni 2 inimest.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 21:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Usuliste talituste läbiviimine on lubatud, kui on tagatud meetmed, et hoida ära võimalik nakatumine. Teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas võib koos viibida kuni 2 inimest.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 22:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Usuliste talituste läbiviimine on lubatud, kui on tagatud meetmed, et hoida ära võimalik nakatumine. Teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud juhtudel, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Viimati uuendatud: 13.05.2020 01:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.