Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Reisimine Eestisse – välisriikide kodanikud

Ava kõik vastused

Ei pääse. Eestisse lubatakse Eesti kodanikud ja elamisloa või elamisõigusega isikud, sealhulgas nn halli passi omanikud.

Viimati uuendatud: 01.05.2020 22:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse lubatakse Eesti kodanikke ja elamisloa või -õigusega isikuid, sealhulgas nn halli passi omanikke.

Samuti lubatakse Eestisse haigusnähtudeta välismaalasi,

  • kelle lähisugulane on Eesti kodanik või elamisõigusega isik (vajalik politsei eriluba);
  • kes kasutavad Eestit transiidikoridorina, et jõuda oma koduriiki;
  • kes tulevad siia rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;
  • kes juhivad rahvusvahelist kaubaveokit;
  • kes osutavad elutähtsat teenust, nt kütusetarnijad.

Piiriületuse ajutine piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni ja selle vajalikkust hinnatakse vähemalt iga kahe nädala järel.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 14:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui sellel välismaalasel on Eesti elamisõigus ehk kui ta on registreerinud enda siinse elukoha Eesti rahvastikuregistris ja tal on olemas Eesti ID-kaart, siis ei tohiks Eestisse tulek probleem olla. Siiski peab ta 14 päeva kodus püsima.

Erandina võib Politsei- ja Piirivalveamet lubada Eestisse haigusnähtudeta välismaalase, kelle

  • laps/lapselaps, vanem/vanavanem või abikaasa on Eesti kodanik, kellel on Eestis elamisluba;
  • lubamine riiki on põhjendatud erandkorras, nt kui viisaga ema ja laps on eri riikides.

Erakorralise piiriületusloa taotlemiseks täida ära eritaotluse vorm ja saada see aadressil ppa@politsei.ee.

Viimati uuendatud: 08.05.2020 23:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei. Pääsed Eestisse vaid juhul, kui Sul on Eestis püsiv elukoht ja seega elamisõigus.

Viimati uuendatud: 04.05.2020 13:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pääse.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 13:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, pääsed.

Viimati uuendatud: 08.05.2020 22:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eesti ülikooli välistudeng, kel on Eesti elamisluba või -õigus, saab Eestisse tagasi pöörduda.

Viimati uuendatud: 08.05.2020 23:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, alates 15. maist on taastatud Eesti, Läti ja Leedu kodanike ning elanike vaba liikumine Eesti, Läti ja Leedu vahel.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, võid minna, kui oled terve ja Sulle ei ole viimase 14 päeva jooksul isolatsioonis olemise kohustust määratud. Tagasi Eestisse tulles ei pea Sa jääma isolatsiooni.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse võib siseneda haigusnähtudeta välismaalane, kes tuleb siia oma vanema, vanavanema, lapse või lapselapse või abikaasa juurde, kui see, kelle juurde tullakse, on Eesti kodanik või elamisõiguse/elamisloaga välismaalane. Küll aga see inimene peab arvestama, et kui ta Eestisse tuleb, suunatakse ta koju või püsivasse viibimiskohta ning tal on keelatud sealt 14 päeva lahkuda.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 15:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eesti-Vene piiri ületamisel ei ole ette nähtud erisusi ja piiriületusel peavad isikud arvestama 14-päevase liikumispiiranguga nii Eestis kui ka Venemaal. Edasi-tagasi piiri ületades tööl käia ei ole võimalik.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 15:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei. Venemaa valitsuse korralduse kohaselt ei tehta riiki lubamisel erandeid ja seetõttu ei ole määratud kindlaks ametkonda, kelle poole erandite taotlemiseks pöörduda.

Viimati uuendatud: 08.05.2020 23:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kindlasti ei tohiks välismaalt tulev inimene minna riskirühma kuuluva vanavanema juurde. Ta peab leidma võimaluse enda majutamiseks mõnes majutusasutuses või Eestis elavate sõprade või sugulaste juures. Erasektori majutusasutustega, kes oleksid nõus võtma endale (mingi tasu eest või tasuta) majutamiseks isolatsioonis viibima sunnitud inimesi, ei ole praegu tehtud.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 15:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pärast 17. märtsi ei pääse Eestisse tagasi välismaalased, kes töötavad Eestis C- või D-viisa alusel või viisavabalt. Kui nad juba viibivad Eestis, on neil võimalik Eestis edasi olla või soovi korral riigist lahkuda.

Välismaalane, kes viibis Eestis 12. märtsi 2020 seisuga seaduslikul alusel ja kellel on takistatud oma elukohariiki tagasipöördumine, võib Eestis seaduslikul alusel ajutiselt edasi olla. Ta ei pea viibimisaja pikendamiseks Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse pöörduma. Eestis võib viibida kuni 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist. Selline alus anti Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori üldkorraldusega.

Alates 13. märtsist 2020 Eestisse saabunud inimesed ei lähe selle üldkorralduse alla, kuna nad tulid Eestisse juba väljakuulutatud eriolukorra ajal ja pidid arvestama riskidega, mis sellega kaasnevad. Kui nende olemasolev viisa hakkab eriolukorra perioodil lõppema, siis tuleb esitada viisataotlus Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses või lahkuda enne viisa lõppemist Schengeni alalt. Viisataotluse esitamine annab õiguse Eestis viibida, kuni on tehtud otsus viisa andmise või sellest keeldumise kohta. Viisataotlust ei saa esitada posti teel; inimene tuvastatakse teeninduses ja temalt võetakse sõrmejäljed. Fotoboksis antud sõrmejälgi ei saa viisamenetluses kasutada.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 15:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tagasipöördumine on takistatud, kui puudub transpordivõimalus või kui riigipiirid on transiidiks suletud.

Viimati uuendatud: 06.05.2020 12:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestit tohivad transiidikoridorina kasutada välismaalased, et jõuda oma koduriiki, kui neil ei ole koroonaviiruse haigusnähte.

Haigusnähtudega inimene peab saama abi sellest riigist, kus ta parasjagu viibib. Raskete haigusnähtude korral kutsutakse vajaduse korral kiirabi.

Viimati uuendatud: 05.05.2020 12:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, kui neil ei ole koroona haigusnähte. Nad on kohustatud tegema seda viivitamatult.

Viimati uuendatud: 01.05.2020 22:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse saabunule kehtestatakse 14 päevaks liikumispiirang ja tal on sel ajal keelatud elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda. See tähendab, et 14 päeva jooksul ei tohi ta ka riigist lahkuda.

Tuleb meeles pidada, et edasi-tagasi liikuda ei saa.

Viimati uuendatud: 01.05.2020 22:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lähisugulase haiguse või matuse korral on endiselt võimalik viisat taotleda.

Palun pöördu asjaomases riigis asuva Eesti saatkonna poole. Kui saatkonnast ei ole võimalik viisat taotleda, võib selle erandkorras (nt matusele tulekuks) väljastada ka piiripunktis.

Viimati uuendatud: 01.05.2020 22:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa, sest Eesti taastas alates 17. märtsist 2020 piirikontrolli ja selle peavad läbima ka need, kes saabuvad Eestisse merepiiripunkti (nt väikesadama) kaudu.

Piirangute tõttu peavad välismaalased taotlema piiriületuseks eriluba, et jahile järele tulla. Politsei- ja Piirivalveametilt eriloa taotlemiseks tuleb esitada taotlus e-posti aadressil ppa@politsei.ee.

Viimati uuendatud: 01.05.2020 22:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.