Reisimine Eestisse - Eesti kodanikud ja elanikud

Ava kõik vastused

Eestisse on n-ö kolmandatest riikidest lubatud reisida inimesel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on:

  • on alla 12-aastane;
  • on 12-aastane või vanem ja tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti, mille tulemus on negatiivne;
  • on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta ja kolm kuud;
  • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui 270 päeva;
  • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
  • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning tervishoiuteenuse osutaja tehtud diagnoosi kinnitava PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti tegemisest või diagnoosi
  • kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.

Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed pääsevad alati Eestisse sõltumata sellest, millisest riigist nad Eestisse reisivad.

Kehtivad ka muud erandid, mille kohaselt võivad riiki siseneda näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Viimati uuendatud: 31.03.2022 22:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.