Reisimine Eestist välismaale

Ava kõik vastused

Alates 11. juunist on taas lubatud kruiisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 75. Seda näitajat uuendab välisministeerium kord nädalas reedeti ja see on jälgitav ministeeriumi kodulehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele

Eneseisolatsioonikohustus ei kehti neile:

 • kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 • kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.
 • kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass;
 • kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;
 • kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;
 • kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
 • kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe;
 • kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;
 • kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

Viimati uuendatud: 18.07.2021 21:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kehtiv vaktsineerimistõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, vaid võib tulenevalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse teatud piirangutest, mis riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon).

Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel, eneseisolatsoonikohustuse tingimustega ning kohapeal kehtivate piirangutega. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

Viimati uuendatud: 27.09.2021 15:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõige täpsem info asub siin:

Viimati uuendatud: 20.04.2021 09:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pilootidele kehtib erand, mille kohaselt ei kohaldata neile eneseisolatsiooni- ja testimise kohustust, kui nad on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga ja saabuvad Eestisse tööülesannete täitmiseks.

Viimati uuendatud: 05.04.2021 16:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei tohi. Perearsti saatekirjaga testimine on suunatud vaid haigussümptomitega inimestele. See on vajalik haigete kiireks tuvastamiseks ja isolatsiooni suunamiseks, et piirata nakkuse edasikandumist. Perearsti ja lähikontaktse saatekirja alusel testi tegemine on inimese jaoks tasuta ja testi kulu katab riik.

Reisimiseks vajaliku tasulise testi saab teha endale sobiva teenuseosutaja juures. Täpsema info teenuseosutajate kohta on leitav siit: https://koroonatestimine.ee/patsiendile/tasuline-testimine/

Piiril on võimalik kontrollida, kas reisile mineja on testi eest tasunud ise või kasutanud perearsti saatekirja. Reisimiseks vajalikule tõendile kuvatakse automaatselt tellimuse tunnus.

Kui inimene on lähikontaktsena teinud kümnendal päeval koroonatesti ja selle tulemus on negatiivne, saab ka seda kasutada reisile minekuks.

Samuti, kui inimene naaseb välisriigist ja teeb kaks koroonatesti eneseisolatsiooni lühendamiseks, siis saab viimast testi kasutada selleks, et tagasi minna (st reisieelse negatiivse testina).

Viimati uuendatud: 11.08.2021 12:44

Kas said vastuse oma küsimusele?

Laevaliiklus jätkub, aga soovitame uurida laevafirmade kodulehelt või infoliinilt üle, kas sind huvitav laevaliin on käigus.

Viimati uuendatud: 07.07.2021 10:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, see pole praegu võimalik.

Venemaa piirid on üldjuhul välismaalastele sisenemiseks suletud. Venemaa elamisloaga või ELi territooriumil elavad Venemaa kodakondsusega isikud saavad ühel korral kuus Venemaale siseneda.

Sissesõidukeeldu ei kohaldata: rahvusvahelisi autovedusid teostavatele autojuhtidele, lennukite, mere- ja jõelaevastiku ekipaažidele, rahvusvahelisi raudteevedusid teostavate rongikoosseisude töötajatele, isikutele, kellele on väljastatud viisa seoses lähisugulase surmaga ja isikutele, kes elavad alaliselt Vene Föderatsioonis. Lisaks võivad Venemaale siseneda ka välisriikide sportlased ja treenerid, isikud, kes tulevad ravile või haigete sugulaste eest hoolitsema ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidele (viimasel kahel puhul ühekordne sissepääs).

Venemaa riigipiiri ületamise kohta saab lisateavet Venemaa välisministeeriumi infoliinidelt +7(495) 587 8860, +7(499) 244 1977, +7 (499) 244 1988 ja +7(499) 244 2847.

Viimati uuendatud: 22.09.2020 14:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Informatsiooni muude riikide sisenemistingimuste kohta leiad Reisi Targalt lehelt.

Reisimisel tasub kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

 • enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt ;
 • reisipiirangute kohta sihtriigis saad teavet lehelt Reisi Targalt, Euroopa Liidu ReOpen portaalist ja detailselt sihtriigi välisesindusest;
 • registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada;
 • järgi terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga;
 • sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral);
 • piiriületusel tuleb täita deklaratsioon, mida saab teha ka elektrooniliselt. Deklaratsiooni saab täita 24 tundi enne Eestisse saabumist: iseteenindus.terviseamet.ee. Palun hoia alles pärast ankeedi täitmist meiliga saabunud kinnituskiri! Endiselt saab deklaratsioone täita ka paberil, mille leiad siit;
 • asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega;
 • reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruskahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.

Riigid võivad muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi väga lühikese etteteatamisega. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta soovitame pöörduda vastava välisriigi esinduse või ametiasutuste poole.

Lisateave koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta: riigi infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247).

Viimati uuendatud: 10.05.2021 13:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Puhkusele minnes tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega.

Kaarti saab tellida digitaalselt riigiportaalist eesti.ee ja see on tasuta.

Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid ainult riiklikes raviasutustes.

NB! Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jne) asukohamaa hindades. Kaart ei kata riikidevahelist transpordi kulu ega eraarsti juures tehtud kulutusi. Soovitame reisile minnes sõlmida erakindlustusfirmas ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustuslepingu, mis sõltuvalt kindlustustingimustest kompenseerib patsiendi tehtud kulutused.

Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/kontaktpunkt/arstiabi-euroopas-reisides/euroopa-ravikindlustuskaart

Viimati uuendatud: 22.07.2020 16:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 3. maist tohib töötamiseks või õppimiseks igapäevaselt Eesti-Läti piiri ületada ainult ühe koroonaviiruse testiga nädalas. Testi tulemus peab olema negatiivne või inimene peab olema tunnistatud nakkusohutuks. Reegel puudutab inimesi, kes ületavad Eesti-Läti riigipiiri rohkem kui kaks korda nädalas.

Lätti on lubatud siseneda vaid kiireloomulistel ja olulistel põhjustel: lisaks töötamisele ja õppimisele ka perekondlikel ja tervislikel põhjustel, transiidiks, alaealise saatmiseks, alalisse elukohta naasmiseks, matusteks (ei puuduta Läti kodanikke ja elanikke, kel on alati õigus riiki siseneda). Reisi eesmärk tuleb märkida https://covidpass.lv/en/ ankeeti ja vajadusel peab olema valmis seda dokumentaalselt tõendama.

Kõikidel Lätti sisenejatel on kohustus esitada koroonaviirus SARS-CoV-2 tõend negatiivse PCR-testi kohta, mis tehtud kuni 72h enne piiriületust (ka maismaatranspordi, transiidi korral, v.a erandid). Kui Covid-19 viirus on hiljuti läbi põetud, tuleb esitada arstitõend, et isik ei ole enam nakkusohtlik (antigeeni testist ei piisa). Negatiivse testi tõend ei vabasta eneseisolatsiooninõudest.

Eestist Lätti sisenemisel kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue.

Lätist Eestisse reisimisele kehtivad samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest Eestisse tulles. See tähendab, et kõik inimesed, kes on ületanud Eesti riigipiiri, peavad viibima 10 päeva isolatsioonis. Eneseisolatsioonist ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.

Sarnaselt teistest riikidest reisimisele saab 10-päevast eneseisolatsiooni lühendada testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivse tulemusega koroonaviiruse testi. Ühe neist kuni 72 tundi enne riiki saabumist või kohe piiriületuse järgselt ning teise testi mitte varem, kui kuuendal päeval pärast esimest testi.

Korraldusega kehtestatakse võimalus enne eneseisolatsiooni lõppu naasta Lätti, juhul kui tagasipöördumise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus. Ka sel juhul peab isikul olema mitte varem kui 72 tundi enne Eestist lahkumist tehtud koroonaviiruse test, mille tulemus on negatiivne. Muudatus on eelkõige vajalik töö- ja õpirände võimaldamiseks.

Lisainfo Lätti reisimise ja Läti piirangute kohta on leitav Reisi Targalt lehel: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/lati/

Viimati uuendatud: 11.08.2021 12:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 26.07 pääsevad vabalt Soome kõigi riikide kodanikud, kes tõendavad, et on kahe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud. Samuti ka need, kelle päritoluriigis on nakatumisnäitaja Soome hinnangul madal – kuni 10 nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Reisijal tuleb riiki sisenemisel terviseametnikele esitada üks järgnevatest dokumentidest:

 • vaktsineerimistõend (vähemalt 14 päeva möödunud viimasest vaktsiinidoosist);
 • COVID-19 läbipõdemist tõendav dokument (läbipõdemine viimase kuue kuu jooksul);
 • negatiivse tulemusega COVID testi tõend (test tehtud kuni 72h enne reisi).

Riiki pääsevad ilma vaktsineerimis- või haiguse läbipõdemistõendita 2006. a. ja hiljem sündinud lapsed. Samuti näiteks diplomaadid, kaubaveo ja logistikapersonal, laevade, õhusõidukite või rongide meeskond või isikud, kelle riiki sisenemise põhjuseks on ootamatu tervist või julgeolekut ohustava ühiskonna infrastruktuuri puudutava ohu tõrjumine.

Kui Soome jäädakse kauemaks kui 72 tundi ning puudub vaktsineerimistõend, läbipõdemise tõend või tehtud on vaid üks vaktsiinisüst, on kohustuslik teha koroonatest mitte varem kui 72 tunni pärast riiki saabumisest. Kuni testitulemuse teada saamiseni tuleb vältida kontakte.

Täpsem info riiki sisenemise, transiidi ja piiril testimise kohta asub siin: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/soome/

Viimati uuendatud: 02.08.2021 09:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.