Riigipiiri ületamine

Ava kõik vastused

Hetkel kehtivad riikide nakatumisnäitajatega tabelid ja lisainfo leiab kriis.ee: riikide tabelid.

Kui laps saabub Eestisse koos vanema, hooldaja või volitatud saatjaga, kellele piiriületusel ei kehti eneseisolatsiooni ja testimise nõue (st vanem/saatja on viimase aasta jooksul vaktsineeritud (või vaktsineeritud ja saanud täiendava doosi) või COVID-19 haiguse läbipõdemist tõendavast positiivsest koroonaviiruse PCR testist või diagnoosist ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva ja tal pole haigustunnuseid)

Kui reisitakse kahe vanemaga, kellest vähemalt ühel on isolatsioonivabastus, kohaldub sama vabastus ka lapsele (ei kehti koos reisivatele alaealiste gruppidele).

 • Alla 12-aastane laps, kellel pole haigustunnuseid, ei pea piiriületusel tegema testi ning saab koolitöös ja huvitegevuses osaleda piirangutevabalt (ei kehti koos reisivatele alaealiste gruppidele, nt spordi- ja ekskursioonigrupid).

Euroopa Liidu või Schengeni riigid ja Euroopa Liidu nimekirjas olevad kolmandad riigid, mille 14-päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on üle 75 (nn kollased ja punased riigid):

 • 12-18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kui nad saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni riigist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorrast, Monacost, San Marinost või Vatikanist ja nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas
 • 12-18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kui nad saabuvad Euroopa Liidu nimekirjas olevast kolmandast riigist (vt vt kriis.ee riikide tabelid) ja nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;

Euroopa Liidu nimekirja mittekuuluvad kolmandad riigid:

 • 12-18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud ja saabuvad Euroopa Liidu nimekirja mitte kuuluvatest kolmandatest riikidest (vt kriis.ee riikide tabelid) ning on Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja -Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino või Vatikani kodanikud, võivad Eestisse siseneda. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav SARS-CoV-2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab olema negatiivne. Kuni peale saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12-18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud ja kes on Euroopa Liidu nimekirja mittekuuluvate kolmandate riikide kodanikud (vt kriis.ee riikide tabelid) ning saabuvad nimetatud riikidest, võivad Eestisse siseneda, kui nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeen-RTD kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav teise SARS-CoV -2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab samuti olema negatiivne. Kuni vahetult peale saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Kasulik info: juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja tehtud SARS-CoV-2 antigeen-RTD test on osutunud positiivseks ja viivitamatult on tehtud PCR kordustestest, mille tulemus on omakorda negatiivne, võetakse arvesse PCR testi tulemus.

Kui laps saabub Eestisse koos vanema, hooldaja või volitatud saatjaga, kellele piiriületusel kehtib eneseisolatsiooni ja testimise nõue (st vanem/saatja ei ole läbinud viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või saanud lisadoosi), COVID-19 haiguse läbipõdemist tõendavast positiivsest koroonaviiruse PCR testist või diagnoosist on möödunud rohkem kui 180 päeva või tal on haigustunnused)

Euroopa Liidu või Schengeni riigid ja Euroopa Liidu nimekirjas olevad kolmandad riigid, mille 14-päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on üle 75 (nn kollased ja punased riigid), ja Euroopa Liidu nimekirja mittekuuluvad kolmandad riigid:

 • alla 18-aastased lapsed ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad noored, kes ei ole ise vaktsineeritud ja kellel ei ole haigustunnuseid, tohivad minna peale reisi üldhariduskooli ning osaleda huvi- ja treeningtegevustes, kui nad teevad viiendal päeva peale saabumist koroonaviiruse antigeeni kiirtesti. Kui testi tulemus on negatiivne, tohib ta samal päeval ja edasised kaks päeva käia üksnes koolis, osaleda huvihariduses ja noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVIDi tõendit (nt õppekavaväliselt kinos, teatris, kontserdil, spaas, kohvikus käimine), on peale piiriületust seitsme päeva jooksul keelatud.
 • Kui alla 12-aastane laps ei osale õppe- ega huvikooli tegevustes, siis tal koroonaviiruse PCR testi tegemiskohustust ei ole.

Kui alaealine ise on vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbipõdemist tõendavast positiivsest koroonaviiruse PCR testist või diagnoosist ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva ja tal pole haigustunnuseid

 • Laps ei pea piiriületusel testima ega jääma eneseisolatsiooni, vaid saab osaleda koolitöös ning erinevates tegevustes arvestades hetkel riigis kehtivaid kontrollmeetmeid (nt hajutatus, sõltuvalt vanusest COVID-tõendi esitamine jms).

Kõikidel Eestisse saabuvatel reisijatel (sh lastel, kelle eest esitab andmed tema vanem), kellele kohaldub isolatsiooninõue, tuleb enne saabumist Eestisse täita piiriületaja ankeet (eesti, vene või inglise keeles). Seda saab teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist.

Viimati uuendatud: 24.01.2022 11:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaktsineeritud Eestis

Kui oled vaktsineeritud Eestis, saad patsiendiportaalis digilugu.ee endale luua Euroopa Liidu standarditele vastava COVID digitõendi, mida saad kasutada nii väljaprindituna kui nutiseadmes.

Vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks ning tõend kehtivaks alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast vastavalt konkreetse tootja juhistele:

 • Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

Vaktsineerituga võrdsustatuks loetakse ka inimesed, kes on saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Vaktsineeritud välismaal

Eesti tunnustab neid vaktsineerimisi, mida tunnustab inimese lähtekohariik (sealhulgas ka nt Sputnik V, Sputnik Lite, Sinovac, Sinopharm jne). Vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks ning tõend kehtivaks alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast vastavalt konkreetse tootja juhistele (nt Sputnik V puhul 21 päeva pärast teist vaktsiinidoosi). Vaktsineerituga võrdsustatuks loetakse ka inimesed, kes on saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Vaktsineerimise tõendamiseks sobivad:

 • immuniseerimispass, selle koopia või vastav tõend (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend);
 • teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimisepass, mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal.

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.

Viimati uuendatud: 18.10.2021 11:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sellist erandit Ukraina lühiajalistele töötajatele ei kehti isegi, kui tööle tullakse üheks päevaks. See tähendab, et tuleb teha ettenähtud testid enne ja pärast riiki saabumist ning jääda eneseisolatsiooni.

Viimati uuendatud: 27.07.2021 09:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

19.07.2021. a jõustunud alaealisi puudutavad erandid kehtestati tulenevalt Euroopa Liidu Nõukogu soovitusest. Selle soovituse kohaselt ei tohiks reisivate perede ühtsuse tagamiseks alaealistelt, kes reisivad koos lapsevanema või lapsevanematega või muu neid saatva isikuga, nõuda karantiini/eneseisolatsiooni jäämist, kui seda ei nõuta neide saatvalt isikult, näiteks sellepärast, et viimas(t)el on vaktsineerimis- või läbipõdemistõend. Lisaks tuleks vabastada alla 12-aastased lapsed nõudest teha reisimiseks SARS-CoV-2 nakkuse test.

Seega on alla 18-aastaste laste eneseisolatsioonikohustuse ja sellega seotud testimise kohustuse erandite puhul eesmärgiks perede ühtsuse tagamine, mistõttu alaealistele, kes reisivad koos treeneriga või õpetajaga, kohalduvad Eestisse saabumisel üldised tingimused.

Viimati uuendatud: 20.07.2021 09:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pilootidele kehtib erand, mille kohaselt ei kohaldata neile eneseisolatsiooni- ja testimise kohustust, kui nad on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga ja saabuvad Eestisse tööülesannete täitmiseks.

Viimati uuendatud: 05.04.2021 16:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Piiriületaja peab riigipiiri ületamisel esitama Terviseametile isikuandmed ja kontaktinfo, temaga koos reisinud alaealiste laste andmed ja reisimisega seotud informatsiooni. Muu hulgas tuleb kirja panna riik, kust Eestisse saabuti, saabumise kuupäev ning riigid, mida reisi jooksul läbiti, sealhulgas riigid, kus toimusid vahemaandumised või ümberistumised.

Deklaratsiooni saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt Terviseameti veebilehel iseteenindus.terviseamet.ee (eesti, inglise ja vene keeles).

Viimati uuendatud: 06.12.2021 22:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse võivad siseneda:

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid.
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirja riikide kodanikud (riikide nimekirja leiad kriis.ee)
 • Vaktsineeritud kolmandate riikide kodanikud, mistahes eesmärgil.
 • Kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ja kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel, kui neil on 72 tundi enne Eestisse sisenemist tehtud koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test või 48 tundi enne SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtest ning esitada negatiivse tulemuse kohta tõend.
 • Isikud, kes läbivad Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit)

Kehtivad ka mitmed erandid: piiriületusel ei pea testi tegema nt kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Rohkem teavet riikide riskitasemete ja kehtivate kontrollmeetmete kohta Eestisse saabumisel leiad veebilehelt kriis.ee. Riikide nakatumisnäitajaid uuendatakse kord nädalas, reede pärastlõunal.

Viimati uuendatud: 20.12.2021 09:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eneseisolatsiooni ei pea jääma:

 • inimesed, kes on COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud (või vaktsineeritud ja saanud täiendava doosi) ning kuuri lõpetamise päevast ei ole möödas rohkem kui üks aasta.
 • inimesed, kes on COVID-19 läbi põdenud ja positiivse testi tulemusest või diagnoosi kinnitamisest ei ole möödas rohkem kui 180 päeva [1]
 • koos vanema või saatjaga reisivad alaealised, kelle vanem või saatja ei pea jääma eneseisolatsiooni (kui reisitakse kahe vanemaga, kellest vähemalt ühel on isolatsioonivabastus, kohaldub sama vabastus ka lapsele (ei kehti koos reisivatele alaealiste gruppidele)); alla 12-aastased ei pea Eestisse saabudes ka end testima
 • inimesed, kes läbivad Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit)
 • välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad ja nende pereliikmed; Eesti Vabariigi diplomaatilise passi omanikud; inimesed, kes saabuvad rahvusvahelise sõjalise koostöö raames; välisdelegatsiooni liikmed, kes saabuvad Eestisse riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks
 • inimesed, kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sh kauba või tooraine laadimisega, ja saabuvad Eestisse tööülesandeid täitma
 • Eestisse tööülesannetes reisivad
  • tervishoiu- või muude hädaolukorra lahendamiseks vajalike teenuste osutajad;
  • rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga vahetult seotud töötajad, sh , rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene
 • inimesed, kes saabuvad vahetult reisijateveo teenust osutama ja teenindavad reisigruppe, kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine
 • turismi eesmärgil kuni 24 tunniks Eestisse saabuvad inimesed, kel on lubatud Eestisse siseneda, kui nad esitavad tõendi maksimaalselt 72 tundi enne Eestisse sisenemist tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud koroonaviiruse PCR testi või 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti negatiivse tulemuse kohta.

Kui Eestisse saabuv inimene on vaktsineerimata või ei ole COVID-19 viimase poole aasta jooksul läbi põdenud, sõltub eneseisolatsiooni jäämise (ja/või testimise) kohustus selle riigi või riikide nakatumisnäitajatest, kus piiriületusele eelneva kümne päeva jooksul viibitud on [1]. Hetkel kehtivad nakatumisnäitajad koos piiriületusel kehtivate nõuetega leiad veebilehelt kriis.ee: riikide tabelid.

[1] Euroopa Liidu Nõukogu lisas I välja toomata riikide elanikud saavad Eestisse reisida vaid juhul, kui nad on täielikult vaktsineeritud. Läbipõdemistõendiga, vaktsineerimata või COVID-19 läbi põdemata saab Eestisse tulla vaid tööle, õppima, pere juurde tuleku eesmärgil või eriloa alusel. Euroopa Liidu Nõukogu lisas I olevad riigid leiab veebilehelt kriis.ee: riikide tabelid.

Viimati uuendatud: 10.01.2022 01:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui oled Eesti kodanik või elanik, ei saadeta sind piirilt tagasi ka juhul, kui oled haige. Samuti saavad riiki siseneda välisriikide kodanikud ja need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.

Piiril

 • kontrollitakse reisidokumente ja riiki sisenemise alust ning
 • hinnatakse visuaalselt inimese tervislikku seisundit.

Viimati uuendatud: 25.01.2021 09:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politsei osutab Terviseametile liikumispiirangute täitmise kontrollimisel ametiabi, mis tähendab, et kui politseinikud märkavad oma tavatöö käigus valitsuse kehtestatud liikumispiirangute rikkumisi, suhtlevad inimestega ning selgitavad avalike kogunemistega kaasnevaid riske. Jätkuva rikkumise korral edastab PPA info Terviseametile, kes vajadusel saab teha ettekirjutuse ja määrata sunniraha.

Viimati uuendatud: 06.10.2020 17:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Teave riiki sisenemise, transiidi ja piiril testimise kohta asub siin: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/soome/

Viimati uuendatud: 19.10.2021 09:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.