Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Reisimine Eestisse

Ava kõik vastused

Vaktsineeritud Eestis

Kui oled vaktsineeritud Eestis, saad patsiendiportaalis digilugu.ee endale luua Euroopa Liidu standarditele vastava COVID digitõendi, mida saad kasutada nii väljaprindituna kui nutiseadmes.

Vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks ning tõend kehtivaks alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast vastavalt konkreetse tootja juhistele:

 • Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

Vaktsineerituga võrdsustatuks loetakse ka inimesed, kes on saanud pärast kuuri läbimist tõhustusdoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Vaktsineeritud välismaal

Eesti tunnustab neid vaktsineerimisi, mida tunnustab inimese lähtekohariik (sealhulgas ka nt Sputnik V, Sputnik Lite, Sinovac, Sinopharm jne). Vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks ning tõend kehtivaks alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast vastavalt konkreetse tootja juhistele (nt Sputnik V puhul 21 päeva pärast teist vaktsiinidoosi). Vaktsineerituga võrdsustatuks loetakse ka inimesed, kes on saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Vaktsineerimise tõendamiseks sobivad:

 • immuniseerimispass, selle koopia või vastav tõend (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend);
 • teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimisepass, mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal.

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.

Viimati uuendatud: 31.03.2022 22:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, piiriületaja ankeedi täitmine on kõigile vabatahtlik.

Deklaratsiooni saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt Terviseameti veebilehel iseteenindus.terviseamet.ee (eesti, inglise ja vene keeles).

Viimati uuendatud: 25.03.2022 10:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Inimene, kes saabub Euroopa Liidu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonna (EL + Liechtenstein ja Norra) liikmesriigist, Šveitsi Konföderatsioonist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorra Vürstiriigist, Monaco Vürstiriigist, San Marino Vabariigist või Vatikani Linnriigist (Püha Tool).
 • Inimene, kes saabub n-ö kolmandast riigist ja on kas:
  • 12-aastane või vanem ja tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud kuni 48 tundi enne või esimesel võimalusel peale Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR-testi või EL terviseohutuse komitee heaks kiidetud antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne;
  • on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunu rohkem kui üks aasta ja kolm kuud;
  • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui 270 päeva;
  • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
  • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning tervishoiuteenuse osutaja tehtud diagnoosi kinnitava PCR testi või antigeen-RTD testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.

Kontrollimeetmetest on endiselt vabastatud kõik alla 12-aastased lapsed, ka säilivad erandid diplomaatidele, transiitreisijatele, kauba- ja reisijateveoga seotud töötajatele, elutähtsate teenuste osutajatele, samuti jääb kehtima erand õppe- ja huvitegevuses osalemiseks.

Viimati uuendatud: 05.04.2022 23:29

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse on n-ö kolmandatest riikidest lubatud reisida inimesel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on:

 • on alla 12-aastane;
 • on 12-aastane või vanem ja tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti, mille tulemus on negatiivne;
 • on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta ja kolm kuud;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui 270 päeva;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning tervishoiuteenuse osutaja tehtud diagnoosi kinnitava PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti tegemisest või diagnoosi
 • kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.

Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed pääsevad alati Eestisse sõltumata sellest, millisest riigist nad Eestisse reisivad.

Kehtivad ka muud erandid, mille kohaselt võivad riiki siseneda näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Viimati uuendatud: 31.03.2022 22:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.