Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Sotsiaalkaitse, toetused, hoolekanne, ohvriabi

Ava kõik vastused

Jah, taotlusi on võimalik esitada e-kirja teel või tuua paberil taotlus kohaliku omavalitsuse postkasti. Sotsiaaltöötajaga saab nõu pidada telefoni teel. Erandkorras võib dokumente esitada ka tagantjärele.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 11:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

 • Palu abi lähedastelt, tuttavatelt või naabritelt.
 • Helpific.com või abitelefon 5660 4642.
 • Kogukondaitab.ee või abitelefon 7168 068 (9.00-18.00).
 • Võta ühendust oma elukohajärgse valla- või linnavalitsusega. Kontaktid on kättesaadavad valla- või linnavalitsuste kodulehekülgedel.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 11:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Esmalt tuleks ühendust võtta kohaliku omavalitsusega, kes aitab korraldada toidu ja ravimite toimetamise kõigi abivajajateni. Kohalike omavalitsuste kontaktid leiad valla- või linnavalitsuste kodulehekülgedel.

Lisaks pakuvad toidu ja ravimite kättetoimetamisel abi vabatahtlikud. Veebist leiab näiteks tugikeskkonnad Helpific või Kogukond aitab.

 • Helpificust saad abi küsida, kui registreerid nende kodulehel oma kasutajakonto ja sisestad abisoovi. Kui arvutit kasutada pole võimalik, saab abi küsida ka telefonil (+372) 5660 4642.

 • Abisoovi saab esitada ka veebilehel kogukondaitab.ee ning jätta sinna oma kontaktandmed. Abi saab küsida ka telefonil (+372) 7168 068, mis töötab kell 9-18.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 17:27

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused on avatud ja töötavad tavapärases korras, kuid kriitilise vajaduseta soovitatakse teenindussaali mitte tulla. Soovitatav on kasutada e-teenuseid Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/ ja riigiportaalis eesti.ee ning helistada infotelefonil 612 1360.

Taotlusi ja avaldusi saab kontaktivabalt esitada:

 • Läbi iseteeninduse suhtluse
 • Läbi eesti.ee
 • Digitaalse allkirjaga aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Tavapostiga aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Oma küsimused ja skaneeritud dokumendid saab ka saata Sotsiaalkindlustusameti e-postile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, dokumendid postitada aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.

Teenindussaalides järgitakse põhjalikke nakkusohu vältimise reegleid:

 • Kliente suunatakse kasutama saalis olevaid käte desinfitseerimise vahendeid.
 • Klienditeenindajad kasutavad isikukaitsevahendeid.

Lisainfot Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste ja pakutavate teenuste kohta saab kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/.

Viimati uuendatud: 29.10.2020 11:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Hooldekodu peab tagama, et haigestunud ja terved inimesed kokku ei puutuks. Selleks tuleb hooldekodudes koroonaviiruse diagnoosi ja haigusnähtudega hoolealused tervetest eraldada. Kui hooldekodus on haigestunuid, on hoolealuste liikumine tubade ja osakondade vahel keelatud. Piiranguid tuleb hoolealustele selgitada ja vajadusel üle korrata.

Hea tervise juures olevad hooldekodu elanikud peavad saama õues käia. Kindlasti ei ole õige inimesi lukustada kinnistesse ruumidesse vaid tuleb hooldekodude elanikele neile arusaadavalt selgitada, vajadusel meelde tuletades, miks ei tohi karantiiniajal harjumuspäraselt ringi liikuda.

Viimati uuendatud: 27.08.2020 12:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui kellelgi hooldekodus tekivad koroonaviirusega sarnased sümptomid, isoleeritakse ta koheselt ning korraldatakse testimine. Haigestunu lähedastega võetakse ühendust.

Kõik, kes haigestunuga olid kokku puutunud isoleeritakse samuti 14 päevaks ning jälgitakse nende tervislikku seisundit teraselt. Kui haigestunuga puutus kokku töötaja, kes ei kasutanud isikukaitsevahendeid, siis saadetakse ta koju.

Sisuliselt jagatakse hooldekodu kaheks osaks:

 • ühes osas on koroonaviiruse sümptomitega või positiivse testitulemusega inimesed;
 • teises osas on ilma sümptomiteta või negatiivse testitulemusega inimesed

Ka personal nende osade vahel liikuda ei saa, samuti ei tohi keegi „tervete“ poolelt külastada isolatsioonis olevaid kaaslasi.

Võimalusel saab iga haige oma toa koos raadio ja televiisoriga, et isolatsioonis aega sisustada. Kui haigus kulgeb kergelt, saab selle läbi põdeda hooldekodus ka juhul, kui koroonatest on positiivne. Tervislikku seisundit jälgitakse pidevalt ning kui seisund peaks halvenema, kutsutakse kiirabi.

Ruumid, kus nakkuskahtlusega haigestunud viibis, desinfitseeritakse. Kõik töötajad kasutavad näomaski, kaitsekitlit ja kindaid.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 12:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, eriolukorras jätkub ohvriabi töötajate ja naiste tugikeskuste töötajate tugi inimestele, kes on sattunud kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Just eriolukorrast tulenev sotsiaalne isolatsioon ning vähesed kontaktid sugulaste ja sõpradega panevad proovile inimsuhted ja on oht perevägivalla sagenemiseks.

 • Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajate poole saab pöörduda telefoni, Skype videokõnede ja e-mailide teel. Kontaktid leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 • Samuti võivad nii abivajajad kui ka abistajad helistada 24/7 ohvriabi kriisitelefonile 116006. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Helistaja võibhttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles. Ohvriabi kriisitelefonile võivad helistada ja psühhosotsiaalse kriisiabi nõu küsida ka kõik spetsialistid.
 • Naiste tugikeskused on kõikides maakondades ja jätkavad vägivallas kannatanute abistamist ka eriolukorras. Naiste tugikeskused jälgivad töös Terviseameti nõudeid ja on valmis nõustamiseks ka telefoni teel. Naiste tugikeskuste kontaktid leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja helistades ohvriabi kriisitelefonile 116006.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 12:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Helistada tuleks ohvriabi kriisitelefonile 116 006, kõne on helistajale tasuta ning abi antakse ööpäev läbi.

Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks.

Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui helistada ei ole võimalik või kui inimene ei soovi telefoni teel oma murest rääkida, saab kasutada ka veebinõustamist veebilehel palunabi.ee.

Ka ohvrite veebinõustamine töötab ööpäev läbi ja kolmes keeles.

Ööpäevane kriisinõustamine telefoni ja veebi teel aitab ohvritel vajalikku abi saada.

Näiteks saab kannatanu politseipatrulli juuresolekul või pärast nende lahkumist võtta ühendust kriisitelefoniga, et saada esmast nõustamist ja leppida kokku kohtumine ohvriabitöötaja juures.

Välismaalt saab Eesti ohvriabi kriisitelefonile helistada numbril +372 614 7393.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 12:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigi lastega seotud küsimuste ja murede korral saab kiiret nõu ja abi lasteabi telefonilt 116111 või www.lasteabi.ee.

Kui Sinu pere või laps vajab abi või toetavaid teenuseid, võta ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga, kelle kontaktid leiad oma linna või valla veebilehelt või üldinfotelefonilt. Eriolukorrast sõltumata jätkub lastekaitsetöö ning lastele ja peredele vajalike teenuste korraldamine.

Lastekaitsetöötajad saavad olla perele abiks juhul, kui:

 • laps keeldub õppimast või koostööst vanematega;
 • laps on murelik või depressiivne ja vanem ei oska aidata;
 • peresuhted on läinud keeruliseks;
 • suhted kooliga on keerulised;
 • lapsevanem vajab tuge vanemlikes oskustes;
 • lapsel on erivajadus;
 • pere vajab majanduslikku tuge;
 • pere vajab mis tahes muud nõu või abi.

Ka eriolukorra ajal võib lastekaitsetöötaja teha kodukülastusi, kui see on lapse heaolu tagamiseks vältimatult vajalik.

Viimati uuendatud: 17.02.2021 12:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Suhtluskorra kokkulepped ja seda puudutavad kohtumäärused kehtivad ka kriisiolukorras.

Nende täitmisel tuleb lähtuda kriisiolukorra piirangute eesmärgist. Kui teine vanem või mõni tema pereliige on haige või haiguskahtlusega, siis tuleks vältida nendega kokku puutumist.

Igal juhul tuleb järgida kriisiolukorra reegleid ehk haiged ja haiguskahtlusega inimesed peavad olema eraldatud 10 päeva või kuni tervenemiseni ning vältima kokkupuudet teiste inimestega, sh oma lastega.

Äärmiselt oluline on säilitada kriisiolukorras mõistlik koostöö lapsevanemate vahel, paindlikkus ja lähtumine laste huvidest, samas seadmata ohtu lapse ja tema lähedaste tervist.

Lähemalt elatisest ja suhtluskorrast »

Viimati uuendatud: 18.02.2021 12:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuna tegemist ei ole avaliku üritusega ega ka huvihariduse alla mineva tegevusega, siis eneseabi gruppide tegevust reguleeritud ei ole. Siiski soovitame järgida usaldusmeetmeid: maski kandmine siseruumides, 2+2 reegli järgimine, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Viimati uuendatud: 22.02.2021 09:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.