Majandusolukord

Ava kõik vastused

KredExi meetmete eesmärk on aidata ettevõtete likviidsusprobleeme kas ennetada või pehmendada.

Valitsuse otsuse järgi saab KredEx 180 miljonit eurot erakorraliste laenukäenduste ja käibelaenude andmiseks, et aidata ettevõtetel likviidsusprobleeme ületada, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks. KredEx avab toetusmeetmed nii pea kui võimalik.

Rohkem infot leiad KredExi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 10.03.2021 16:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Koroonakriis puudutab kogu ettevõtlussektorit.

Kõige kriitilisem on olukord turismisektoris (reisiettevõtlus, majutus, toitlustus; konverentside, seminaride, ürituste korraldamine) ja teenindussektoris.

Järjest keerulisemaks läheb olukord ka transpordisektoris, seejärel jõuavad probleemid tööstusesse.

Ettevõtete peamised probleemid on

  • likviidsusprobleemid (laenukohustused, arvelduskrediit);
  • töötajate tasustamine;
  • kuidas hoida ära töötajate koondamist (töökoormuse jaotamine, sundpuhkusele saatmine);
  • paindumatud lahendused toetatud projektides tulenevalt Euroopa Liidu reeglitest;
  • nõudluse vähenemine;
  • ebaselgus, kuidas riik aitab ettevõtetel eriolukorras toime tulla.

Viimati uuendatud: 10.03.2021 16:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.