Töötukassa teenused, toetused ja hüvitised, pension

Ava kõik vastused

Töötukassa maksab töötajale hüvitist ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto).

FIE hüvitise suurus on 584 eurot kuus.

Viimati uuendatud: 26.03.2021 09:40

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest.

Toetust saab taotleda ainult e-töötukassas. Taotlusi võetakse vastu 1. aprillist kuni 31. maini, st märtsi taotlused aprillikuus ja aprilli taotlused maikuus.

Lisainfot leiab töötukassa kodulehelt ja helistades infotelefonile 15501.

Viimati uuendatud: 26.03.2021 09:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui:

 • tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsendi võrra võrreldes
  • perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või
  • perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või tuluga;
 • tal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda või ta on töötajate töötasu vähendanud; tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Hüvitist saavad taotleda ka FIEd, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50 protsendi võrra väiksem kui 2019. aastal.

Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud ise maksma töötajale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. Ühtlasi ei tohi tööandja hüvitist saanud töötajaid koondada kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kahel kalendrikuul. KaFIE ei tohi sarnaselt tegevust peatada või lõpetada.

Täpsem info töötukassa infotelefonilt 15501.

Viimati uuendatud: 26.03.2021 09:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Vt täpsemalt töötukassa kodulehelt.

Viimati uuendatud: 26.03.2021 09:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötuks registreerida ning töötuskindlustushüvitist või töötutoetust soovitame võimalusel taotleda e-töötukassa veebilehel https://www.tootukassa.ee/. Avaldusi võetakse vastu ka e-posti (digitaalselt allkirjastatult), tavaposti ja telefoni teel ning töötukassa esindustes kohapeal.

Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotluse saate esitada samuti e-töötukassas, e-posti (digitaalselt allkirjastatult) või tavaposti teel ning vajadusel töötukassa esindustes kohapeal. Soovi korral saadab töötukassa teile taotluse raamatu postiga.

NB! Kui esitatate avalduse või taotluse e-postiga, allkirjastage see enne digitaalselt.

Küsimuste korral

 • helistada infotelefonile 669 6513 või 15501,
 • kasutada kodulehte http://www.tootukassa.ee või
 • saata e-kiri aadressile info@tootukassa.ee.

Viimati uuendatud: 26.06.2020 13:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui töövõtulepinguga töötanud inimese töö on peatunud (leping ei ole lõpetatud, kuid sissetulek puudub), siis soovitame tal taotleda kohalikult omavalitsuselt toimetulekutoetust.

Kui tema töövõtuleping on aga lõpetatud, on tal õigus taotleda Eesti Töötukassast töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist juhul, kui ta on

 1. viimase 36 kuu jooksul töötanud vähemalt 12 kuud
 2. võlaõigusliku lepinguga ja
 3. nüüd kaotanud töö.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 17:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Su pere vajab abi, pöördu kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna või sotsiaalteenistuse poole.

Viimati uuendatud: 29.03.2020 18:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindus töötab kuni 04.04.21 kontaktivabalt. Soovitatav on kasutada e-teenuseid Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/ ja riigiportaalis eesti.ee ning helistada infotelefonil 612 1360.

Taotlusi ja avaldusi saab kontaktivabalt esitada:

 • Läbi iseteeninduse suhtluse
 • Läbi eesti.ee
 • Digitaalse allkirjaga aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Tavapostiga aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Oma küsimused ja skaneeritud dokumendid saab ka saata Sotsiaalkindlustusameti e-postile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, dokumendid postitada aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.

Teenindussaalides järgitakse põhjalikke nakkusohu vältimise reegleid:

 • Kliente suunatakse kasutama saalis olevaid käte desinfitseerimise vahendeid.
 • Klienditeenindajad kasutavad isikukaitsevahendeid.

Lisainfot Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste ja pakutavate teenuste kohta saab kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/.

Viimati uuendatud: 17.03.2021 10:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.