Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Töötukassa teenused, toetused, hüvitised

Ava kõik vastused

Ei, Eesti Töötukassa maakondlikud bürood on eriolukorra ajal suletud.

Eesti Töötukassa nõustab Sind ning võtab vastu avaldusi ja küsimusi muudel viisidel:

 • telefonidel 15501 ja 669 6513,
 • e-posti aadressil info@tootukassa.ee,
 • Skype'is: tootukassa,
 • veebilehel https://www.tootukassa.ee.

Peatatud on suurema osa Eesti Töötukassa teenuste pakkumine.

Praegu toimuvad ainult

 • veebikoolitused ja individuaalõpe,
 • tööalane rehabilitatsioon telefoni või videokonverentsi teel juhul , kui Sinu rehabilitatsiooniteenuse meeskond on selle Sinuga varem kokku leppinud.

Viimati uuendatud: 12.04.2020 17:41

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötuks registreeri ning hüvitist ja toetust taotle e-töötukassas veebilehel https://www.tootukassa.ee/. Avalduse võid esitada ka e-posti, tavaposti või telefoni teel.

Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlus esita samuti kas e-töötukassas, e-posti või tavaposti teel. Vajaduse korral saadame Sulle taotluse raamatu postiga.

NB! Kui esitatad avalduse või taotluse e-postiga, allkirjasta see enne digitaalselt.

Küsimuste korral

 • helista infotelefonile 669 6513 või 15501,
 • kasuta kodulehte http://www.tootukassa.ee või
 • saada e-kiri aadressile info@tootukassa.ee.

Viimati uuendatud: 03.04.2020 13:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui töövõtulepinguga töötanud inimese töö on peatunud (leping ei ole lõpetatud, kuid sissetulek puudub), siis soovitame tal taotleda kohalikult omavalitsuselt toimetulekutoetust.

Kui tema töövõtuleping on aga lõpetatud, on tal õigus taotleda Eesti Töötukassast töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist juhul, kui ta on

 1. viimase 36 kuu jooksul töötanud vähemalt 12 kuud
 2. võlaõigusliku lepinguga ja
 3. nüüd kaotanud töö.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 17:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Töötuskindlustushüvitisele on tõepoolest õigus ainult inimesel, kes on

 • viimase 36 kuu jooksul töötanud vähemalt 12 kuud
 • võlaõigusliku lepingu alusel ja
 • nüüd kaotanud töö.

Võlaõiguslik leping on näiteks käsundusleping ja töövõtuleping.

Eesti Töötukassa ei hüvita võlaõigusliku lepingu alusel töötava inimese töötasu tööandjale.

Kui võlaõigusliku lepinguga inimesel ei ole enam tööd, on tal võimalus

 1. registreerida end töötuna ja
 2. taotleda töötuskindlustushüvitist või töötutoetust.

NB! Vahel tuleb ette, et käsundus- või töövõtulepingu alusel tehtav töö vastab töölepingulise suhte alusel tehtava töö tunnustele. Sel juhul võib kokkuleppel tööandjaga olla võimalik vormistada selline leping ümber töölepinguks. Kui kokkulepe on saavutatud, peavad tööandja ja töövõtja allkirjastama töölepingu seaduse nõuetele vastava töölepingu ning tegema vastavad muudatused ka töötamise registris. Ümbervormistamisel tuleb arvestada töösuhte tegeliku algamise aega. Loomulikult tuleb sel juhul arvestada ka tööjõumaksude tasumisega.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 16:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Su pere vajab abi, pöördu kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna või sotsiaalteenistuse poole.

Viimati uuendatud: 29.03.2020 18:21

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eriolukord ei pruugi tähendada, et lapsega seotud kulud oleks vähenenud. Pigem võib see olla vastupidi – lapsed on rohkem kodus ja võrreldes senisega võivad toidukulud olla suuremad. Tuleb arvestada sellega, et kriisi ajal võib olla vähenenud ka last peamiselt kasvatava vanema sissetulek.

Probleemide või sissetuleku vähenemise korral peaksid vanemad proovima omavahel kokku leppida. Kui see ei ole võimalik, tuleb käituda vastavalt sellele, kuidas on elatis välja mõistetud.

Loe lähemalt Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 19:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.