Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Haiguspäevade hüvitamine

Ava kõik vastused

Haigushüvitis

Alates 13. märtsist kuni eriolukorra lõpuni hüvitab Sulle esimesed kolm haiguspäeva Eesti Haigekassa. Hüvitist hakatakse välja maksma alates 4. maist. Selle hüvitise määr sõltub Su töövõimetuslehe liigist.

Kuna eriolukord on lõppenud, siis esimese kolme päeva eest saavad hüvitatud lehed, mis on avatud hiljemalt 17.05, seda sõltumata, kaua haigusleht kestab.

4.–8. haiguspäeva töötasu hüvitab Sulle tööandja ja alates 9. haiguspäevast teeb seda Eesti Haigekassa. Need hüvitised arvutatakse Su viimase kuu keskmise palga põhjal. Sa saad hüvitisena 70% oma keskmisest töötasust.

Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Loe haigushüvitistest lähemalt.

Hooldushüvitis

Hoolduslehe alusel maksab Eesti Haigekassa hooldushüvitist esimesed

  • 14 haiguspäeva vanemale, kellel on haigestunud alla 12-aastane laps või alla 19-aastane puudega laps;
  • 7 haiguspäeva teiste perekonnaliikmete põetajale.

Hüvitise suurus on 80% hoolduslehe võtja keskmisest töötasust. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Raske haiguse (kasvajad jms) korral kehtivad teistsugused hooldushüvitise maksmise reeglid.

Loe hooldushüvitisest lähemalt.

Lisainfot saad Eesti Haigekassa telefonil 669 6630.

Eriolukorra ajal loodi inimestele võimalus anda patsiendiportaali digilugu.ee kaudu haigus- või hoolduslehtede avamise soovist teada. Pärast eriolukorra lõppu ehk 18. maist saab haiguslehte avada ainult arsti juures ehk haigestumise või haige lähedase hooldamise korral tuleb haigus- või hoolduslehe saamiseks ühendust võtta oma perearstiga.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 21:44

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Su tervis on korras ja Sa ei ole ühegi koroonahaigega kokku puutunud, pole arstil põhjust haiguslehte anda. Jälgi oma tervist, tee võimaluse korral kaugtööd ja hoia teistest inimestest eemale.

Kokkupuudet koroonahaigega käsitatakse haigestumisena. Seega saab arst anda Sulle

  • haiguslehe, kui kokkupuude oli Sul endal, või
  • hoolduslehe, kui kokkupuude oli Su lapsel.

Haigus- ja hooldushüvitist makstakse tavapärasel moel.

NB! Haigus- või hoolduslehe saab arst väljastada ainult siis, kui tööandja on Su ametlikult tööle registreerinud ja Su ravikindlustus kehtib.

Viimati uuendatud: 03.04.2020 16:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eesti Haigekassa peab haigushüvitise välja maksma 30 päeva jooksul pärast haiguslehe lõpetamist. Siiani on inimesed hüvitise kätte saanud kõigest paari päeva jooksul ja on selle kiirusega harjunud.

Kindlasti makstakse eriolukorra ajal (alates 12. märtsist) avatud haiguslehe alusel hüvitis välja seaduses nõutava 30 päeva jooksul. Haigekassa on alustanud üle 9 päeva kestnud haiguslehtede hüvitamist ja suur osa inimesi on oma hüvitise kätte saanud. Lühikeste haiguslehtede ehk alla 9-päevaste lehtede puhul on samuti hüvitamist alustatud, kuid nende puhul läheb tasumisega kauem, maksimaalselt mai keskpaigani.

Hoolduslehe, sünnituslehe ja lapsendamislehe alusel makstakse hüvitist tavapärasel moel, olenemata lehe alguskuupäevast.

Viimati uuendatud: 27.04.2020 17:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 13. märtsist kuni 17. maini avatud haiguslehtede puhul makstakse haigushüvitist ka esimese kolme haiguspäeva eest. Kuna osa tööandjaist maksis töötajale nende päevade eest hüvitist ka varem, võib tekkida olukord, kus töötaja saab hüvitist topelt: nii tööandjalt kui ka Eesti Haigekassalt.

Pelgalt see asjaolu ei anna tööandjale õigust töötajale makstud haigushüvitist tagasi nõuda. Hüvitise tagasimaksmine sõltub tööandja ja töötaja kokkuleppest.

Viimati uuendatud: 17.05.2020 22:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.