Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Meresõit

Ava kõik vastused

Inimesed võivad Eesti vetes teha lõbusõitu oma alusega, kuid peavad arvestama koroonaviiruse leviku tõkestamise üldiste piirangutega.

Lõbusõidualusel on soovitatav viibida ainult ühe perekonna liikmetel või järgida 2 + 2 reeglit.

Need, kellel on haigusnähud, peavad jätma merele minemata.

Merele võib minna ka kala püüdma või tegema muud tööd.

Enda või oma kaaslaste merele minekust ning sealt tulekust saab veesõiduki juht teatada merevalvekeskusele telefonil 619 1224.

Sisevete piiriveekogudele mineku registreerimise kohustus tuleneb riigipiiri seadusest ning registreerida saab veebilehel www.piiriveekogu.ee.

Samuti tuleks merele minnes sisse lülitada VHFi raadiojaamad ning olla valmis vastama merepatrulli küsimustele oma liikumise kohta.

Viimati uuendatud: 04.06.2020 18:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuna Euroopa Liidu sisepiiril on taastatud ajutine piirikontroll, kehtib ka väikelaevadele piirikontrolli kohustus, kui nad soovivad mõne liikmesriigi sadamas silduda.

Lõbusõidulaeva juht peab laeva saabumisest Eestisse (riigipiiri ületamisest) informeerima kõige lähema sadama politseiasutust (Tallinna kordon +372 619 1260) või sadama ametiasutust, kes informeerib kõige lähemat sadama politseiasutust, vähemalt üks tund enne laeva sadamasse saabumist või sealt väljumist.

Politsei teeb piirikontrolli väljakutse alusel. Lõbusõidualus peab Eestisse saabumisel suunduma rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadama piiripunkti. Piiripunktide loetelu leiab Riigi Teatajast.

Politseil on õigus riigipiiri valvamisel kontrollida merel kõiki aluseid, et tagada piirirežiimist kinnipidamine ja eriolukorra nõuete täitmine. Kõik, kes ületavad territoriaalmere piiri (sõltumata suunast), kuuluvad piirirežiimi kontrolli alla.

Välisriiki ei ole soovitatav minna. Enne sadamast väljumist tee selgeks, kas välisriik lubab Sinul oma riiki siseneda (üldjuhul on kõikjal riiki sisenemine keelatud, see on võimalik vaid erandkorras).

Neid, kellele ei laiene liikumispiirangu erandid, Eestisse ei lubata (näiteks soomlast, kes soovib tulla hooldama oma väikealust).

Viimati uuendatud: 16.04.2020 16:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.